MONETARNO-KREDITNA POLITIKA

Nositelji:

Prof.dr.sc. Vladimir Srb, Doc.dr.sc. Branimir Marković, Doc.dr.sc. Branko Matić

Program:

1.      Teoretske osnove monetarno-kreditne politike. Novac: bit, razvoj, funkcije, vrste potražnje za novcem i uloga kamatnih stopa. Novčani sustavi, slom zlatnog standarda i papirna valuta. Kreditni novac, ekspanzija kredita i multiplikacija depozita – proces stvaranja depozita poslovnih banaka i ograničenja za efekt multiplikacije, uloga depozitnog novca u suvremenim monetarnim kretanjima.

  1. Novčani optjecaj, novčana masa i likvidnost. Kriterij za definiciju novčane mase (M1) (novac kao transakcijsko sredstvo, novac kao kupovna snaga), širi monetarni agregati (M2, M3 … L). Mehanizam kreiranja i poništavanja novca (krediti banaka, statički i dinamički kreditni potencijal, devizne transakcije s nefinancijskim sektorima, promjena nemonetarne pasive banaka). Primarni novac. Monetarni multiplkator. Likvidnost (financijskog oblika, ekonomske jedinice, ukupnog gospodarstva), dezagregacija gospodarstva po sektorima, uloga brzine kolanja (optjecaja), globalni pokazatelj likvidnosti.
  2. Monetarno-kreditna politika, gospodarska aktivnost i inflacija. Novac i gospodarska aktivnost (učinci novca na investicije, proizvodnju, cijene). Inflacija: definicija, vrste, naznake o pogledima na uzroke inflacije. Model inflacije zasnovan na kvantitativnoj teoriji novca: transakcijska (Fischerova) i kembrička formulacija, reformulirana kvantitativna teorija i bit modernog monetarizma; Keynesova teorija inflacije. Inflacija troškova, psihološka objašnjenja inflacije, strukturni karakter inflacije.
  3. Banke i instrumenti monetarno-kreditne politike. Poslovno bankarstvo; vrste banaka, osnovni komercijalno-bankarski poslovi (pasivni, aktivni kratkoročni poslovi i drugi poslovi). Emisijska, centralna banka – banka banaka: organizacija monetarnog sustava, utjecaj na ponudu novca, reguliranje novčanih tokova, kontrolna uloga. Glavni instrumenti: diskontna politika, politika otvorenog tržišta, politika rezervi likvidnosti, selektivna kreditna politika; održavanje likvidnosti u plaćanjima inozemstvu. Odnos poslovnih banaka sa centralnom bankom. Prikaz stanja u monetarnom sustavu i monetarno-kreditnih kretanja u RH. Bankarski sustav RH.
  4.  Novac u međunarodnim plaćanjima. Temeljne karakteristike i funkcioniranje međunarodnog monetarnog sustava: osnutak i mehanizam funkcioniranja MMF, devizni tečajevi u sustavu MMF i devizno-valutni problemi najrazvijenijih zemalja, međunarodna likvidnost (kreiranje rezerve valute i specijalna prava vučenja), problem dugova zemalja u razvoju. Održavanja eksterne stabilnosti i likvidnosti zemlje.

 

 

Literatura:

  1. Srb, V., Marković B.: ‘’Monetarno kreditna politika'', Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999.
  2. Perišin, I., Šokman,A., Lovrinović, I.: ''Monetarna politika'', Fakultet ekonomije i turizma, ''Dr. Mijo Mirković'', Pula, 2001.
  3. Srb, V., Matić, B.,: ''Bankarstvo u gospodarstvu'', Pravni fakultet u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001., dijelovi knjige
  4. Mishkin, F.S.: ‘’The Economcs of Money, Banking and Financial Markets'', 3.izdanje, Harper Collins, New York, 1992.