Nastavni materijali:

 

Ispitna literatura:

POSLOVNA LOGISTIKA - nastavni program do 2005.

OBVEZNA:

1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2008.

2. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006.

 

 

POSLOVNA LOGISTIKA - preddiplomski studij (od 2005.)

OBVEZNA:

1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2008.

 

 

GRANSKI MARKETING - nastavni program do 2005.

OBVEZNA:

1. Segetlija, Z.;Lamza-Maronić, Maja: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet, Osijek, 1999. - str. 1. - 175. i 212. - 217.

 

2. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006. - str. 133. - 173.

 

3. Segetlija, Z.; Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, Ekonomski fakultet, Osijek, 1999. str. 40. - 57.

 

 

TRGOVINSKO POSLOVANJE - stručni studij (do 2005.)

 

1. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006.

 

2. Segetlija, Z.; Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, Ekonomski fakultet, Osijek, 1999.

 

TRGOVINSKO POSLOVANJE - stručni studij (od 2005.)

 

1. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006., str. 1 - 391

 

 

 

LOGISTIKA - stručni studij (do 2005.)

OBVEZNA:

 

1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2008., str. 1 - 234 i 369-424

 

LOGISTIKA - stručni studij (od 2005.)

OBVEZNA:

 

1. Segetlija, Z.: Uvod u poslovnu logistiku, II. izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2008., str. 1 - 234

 

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U KANALIMA DISTRIBUCIJE

OBAVEZNA:

  1. Segetlija, Z.;Lamza-Maronić, Maja: Distribucija - Logistika - Informatika, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2000.

 

 

 

UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCEM

OBAVEZNA:

  1. Čerić, V.; Varga, M. (red.): Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
  2. Segetlija, Z.;Lamza-Maronić, Maja (red.): Suvremena logistika i distribucija u uvjetima globalizacije, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Osijeku, osijek, 2004.

 

 

MARKETING U TRGOVINI (razlikovna godina i dalje od 2005. III.g. preddiplomski)

OBVEZNA:

1. Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006., str. 1 - 120 i 259-458.

 

2. Segetlija, Z.: Distribucija, Ekonomski fakultet, Osijek, 2006. - str. 133. - 173.

 


Konzultacije:

PONEDJELJAK: 8,0Oh - 10,00h

UTORAK: 16.00h - 17,45h

Početna

Seminarska nastava :

Istraživanja u suradnji s PPK Valpovo d.d.:

TAJNA KUPNJA

 

 

ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KUPCA

 

Upute za pisanje seminarskih radova možete pronaći ovdje

 

 

Popisi tema za seminarske i pristupne radove

Teme za seminarske radove iz Poslovne logistike
Teme za seminarske radove iz Granskog marketinga
Teme za seminarske radove iz Trgovinskog poslovanja

 

Rasporedi izlaganja seminarskih i pristupnih radova

Raspored izlaganja seminarskih radova - Poslovna logistika
 
Raspored izlaganja pristupnih radova - Logistika

 

 

Početna