EKONOMSKI FAKULTET
U OSIJEKU

PREDDIPLOMSKI STUDIJ- IZVANREDNI

STUDIJ

Popis kandidata koji nisu zadovoljili na

razredbenom postupku

R. broj Prezime Ime oca Ime Test

1 BABIĆ STJEPAN IVANA 170

2 BAKOVIĆ IVAN MAJA 190

3 BANOVAC MILENKO STANISLAVA 180

4 BENKOVIĆ ANTO ANTONELA 180

5 BIOČIĆ ZLATKO NIKOLINA 170

6 BLAŽINKOV NIKOLA MARIJA 240

7 BORKO ANTUN GORAN 150

8 BRADARIĆ ANTO SLAĐANA 260

9 BUBALO ANTUN IVAN 230

10 BURAZOR OBRAD MAJA 230

11 DŽINIĆ ANTUN VEDRAN 210

12 GREPO DARKO IVAN 170

13 HEGEDIŠ IVICA IVAN 210

14 HRGOVIĆ ŽELJKO LUKA 180

15 JANKOVIĆ NIKOLA LUKA 180

16 JANJIĆ MILJAN TANJA 180

17 JOSIPOVIĆ PAVO IVA NA 210

18 JUHAS IBOJA IRINA 180

19 JURETA BOŽO ANA 200

20 JURIĆ IVICA ANA 210

21 KAČAR JOVAN LUKA 150

22 KAROLI DARKO TAMARA 220

23 KIKIĆ ANDRIJA GORAN 190

24 KORIČIĆ GORAN IGOR 200

25 KOVAČEVIĆ ZLATKO MAJA 200

26 KRSTANOVIĆ STIPE TINA 210

27 KUČEK FRANJO TOMISLAV 250

28 KUJUNDŽIĆ FRANO KRISTINA 130

29 MAGJER ŽELIMIR ANTUN 260

30 MAJAČIĆ ZLATKO VLATKA 210

31 MARTINOVIĆ JOSIP ANDRIJANA 160

32 MATIČIĆ ZLATKO BORNA 210

33 MEĐUGORAC MARIN IVAN 180

34 MENDEŠ MUSTAFA JASMINKA 160

35 MIKULIĆ ZORAN JOSIP 230

36 PAVLIĆ DRAGAN MARINA 190

37 PETRLIĆ MIROSLAV MARIO 210

38 PIPLICA FRANJO HRVOJE 230

39 RAJNOVIĆ ZLATKO SANJA 220

40 STANKOSKI BRANKO DARKO 200

41 TENĐERA JURE KATARINA 200

42 TURDORJEKA MILOVAN SUNČICA 200

43 TURIĆ ZDRAVKO MARIJA 250

44 TURKIJEVIĆ ADOLF TANJA 210
First Previous Next Last